750,00 US$ - 950,00 US$/Tấn hệ mét
12.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1.700,00 US$ - 2.100,00 US$/Tấn
12.0 Tấn(Min. Order)
700,00 US$ - 900,00 US$/Tấn hệ mét
10.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.