1.200,00 US$ - 1.600,00 US$/Tấn hệ mét
12.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
8,00 US$ - 14,00 US$/Hộp các tông
1000.0 Hộp các tông(Min. Order)
650,00 US$ - 1.000,00 US$/Tấn hệ mét
12.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
650,00 US$ - 820,00 US$/Tấn
12.0 Tấn(Min. Order)
750,00 US$ - 950,00 US$/Tấn hệ mét
12.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1.500,00 US$ - 2.100,00 US$/Tấn
24.0 Tấn(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.