Alibaba Manufacturer Directory - Suppliers, Manufacturers, Exporters & Importers
Bởi {0}
logo
Xiamen Sharp Dragon International Trading Co.,Ltd
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Đông lạnh trái cây, frozenvegetables/Đông lạnh Nấm/Đông lạnh đậu
Total staff (11)Total trading staff (6)Sample-based customizationMulti-Language capability: